Garantie

Wij geven om onze producten en doen er alles aan om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek, hierover melding bij ons te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.